TIPS OG RÅD

 

Hva påvirker prisen?

Prisen påvirkes av flere faktorer: valg av riktig trykkløsning, format, sidetall, sort trykk eller 4-fargetrykk, innbinding.

 

RIKTIG TRYKKLØSNING:

Valg av rett leverandør er kanskje der det er mest å spare. Trykkeriene har forskjellig utstyr og er derfor egnet til forskjellige produksjoner. Spør du ikke riktig trykkeri kan prisen mangedobles.

FORMAT:
Det at prisen øker med størrelsen på formatet er ganske innlysende. Men valg av riktig format kan gi store besparelser. I offset trykker vi på store ark som tar fra 16-64 sider tilsammen på begge sider av arket. Noen få mm i reduksjon av formatet kan bety en sterk reduksjon i prisen. Vi sier fra om hva som lønner seg.

SIDETALL:
Flere sider gir høyere pris. Men sidetallet kan justeres ved at skrifstørrelsen justeres. Men et viktig poeng, pass på lesbarheten, så ikke lag teksten for liten.

SORT TRYKK ELLER 4-FARGE-TRYKK:
4-fargetrykk er dyrere enn sort trykk. Men du kan justere prisen ved å samle 4-fargebildene og ha sort trykk på resten. I digitaltrykk står du friere, der er det enklre å blande s/hv og 4-farger.

INNBINDING:
Innbindingsmetoden påvirker også prisen, Softcover er billigere enn hardcover. Ekstra effekter på omslaget øker prisen. Men her må du tenke på hvordan du ønsker boken skal oppfattes.

 

MANUS BEARBEIDING

 • Bruk tekstmaler i tekstbehandleren, det letter arbeidet i ombrekkingen.
 • Ikke bruk ordmellomrom for å lage avstand, bruk tab.
 • Les korrektur.
 • Angi tydelig hvor bildene skal inn

 

TILRETTELEGGING

Bruke entydige, unike navn på hvert bilde. Skulle to bilder ha samme navn, er det fare for at de forveksles. Lever alle bilder med høy nok oppløsning.

 

OMBREKKING

Du kan enten brekke om boken selv eller kjøpe denne tjenesten hos oss. Vi har designet og brukket om flere hundre bøker.

 

REPRO

For best resultat bør bildene behandles før trykk. Se Repro/billedbehandling

 

OPPLAG

Velg et realistisk opplag. Det er lett å tenke at “hele verden” vil ha denne boken. Slik er det dessverre sjelden. Velger du for lavt opplag og må trykke opp igjen, kan dette koste deg dyrt. Dette gjelder speiselt i offsettrykk, da startkostnadene her er store. Forskjellene er mindre dersom boken skal trykkes digitalt. Men opplagsstørrelsen er alltid en utfordring for utgiveren.

 

VEKT

Det er viktig å sjekke trykksakens vekt, spesielt om den skal sendes ut i posten. Reduksjon av noen mm på formatet, endring av vekten på papiret kan kan gi deg store portoreduksjoner.

 

MOTTAK OG LAGRING AV OPPLAGET

Bøker bør lagres på et tørt sted med jevn tenperatur og fuktighet. Da unngår du at papiret, som er et levende materiale, ikke slår seg. Blir bøkene levert i den kalde årstiden, la de akklimatisere seg på lageret, før pallen pakkes opp.

 

HERFRA OG UT i DENnnE DELEN: HENT BILDER FR printinbaltic.no/tips og gode råd

 

KUNSTEN Å VELGE RIKTIG PAPIR FOR BOKEN

Å velge riktig papir for trykte medier kan være vanskelig. Papiret forteller om hva slags bok det er, det handler om følelse og kvalitet. Derfor er det en viktig del av den totale opplevelsen av det ferdig bok.

Å velge mellom funksjon og kvalitet til en papirtype er ikke lett. Noen ganger vil du finne et papir som du virkelig ønsker å jobbe med, men til slutt innser du at hvis du velger den, vil produksjonskostnadene gå opp betraktelig. Så det å velge et papir som er billig, men fortsatt vil fungere godt for boka, kan være vanskelig.

Det anbefales derfor at du i begynnelsen av prosjektet tar deg tid til å tenke gjennom noen spørsmål:

 • Hva skal ferdig bok brukes til?
 • Hvor lenge ønsker du holdbarheten av bioka til å vare?
 • Hvilken følelse vil du at din bok skal gi mottakeren? Skal det være fancy, billig, Solid eller tradisjonelt?
 • Hva handler boken om?

Beslutningen om å bruke bestrøket eller ubestrøket papir er trolig det det valget som vil påvirke den generelle følelsen av produktet mest. Her er noen tips som vil hjelpe deg å velge riktig papir:

Semi-matt, silk eller gloss (men ikke matt bestrøket papir) er vanligvis best for utskrift av fotografier og andre typer kunst. Hvorfor det? På grunn av papirkvaliteten blir blekket ikke absorbert av papirfibrene, men blir på toppen. Dette gir klarere farger og gir papiret en mer glossy finish.

Ubestrøket papir, som har ruere overflate, foretrekkes framfor bestrøket papir for produksjoner som inkluderer masse tekst.

Glanset bestrøket papir reflekterer lyset mer enn ubestrøket papir gjør. Dette kan noen ganger gjøre det vanskeligere å lese lengre tekster.

Jo mer et ark veier, jo tykkere/stivere er det.

Et papirs opasitet (gjennomskinnelighet) beskriver mengden av lys som går gjennom det. Dette bestemmer hvor mye som slår igjennom når du ser fra baksiden av papiret.

Lysstyrken på et papir kan påvirke lesbarhet, oppfatningen av blekk farge og kontrast mellom lyse og mørke fargetoner.

Noen siste ting du bør vurdere:

 • Syrefritt papir gulner ikke så lett som andre papir;
 • Ubestrøket papir er ikke alltid billigere enn bestrøket;
 • Fargede papirer er som regel dyrere enn hvitt;
 • Etterbehandlingen kan påvirke hvilket papir du bør velge.

Et siste tips er å alltid sjekke med oss. Spør hvilket papiret vi anbefaler og kan skaffe til din produksjon. Dette kan hjelpe deg å komme unna med et bedre resultat og en mye billigere produksjon. Er du er i tvil, kan du alltid be om å få lagd en dummy, vil det gjøre at du føler deg trygg.

Føl deg fri til å komme med spørsmål: post@bokstavogbilde.no

 

PRØVETRYKK OG DUMMYTJENESTER

PRØVETRYKK –Det er mulig å produsere trykk (hardproof) fra plottere eller printere som er så godt som likt det ferdige trykket. Eller softproof som digitale filer. Uansett leverer vi en digital proof for at kunden skal sjekke at alt er som det skal: at sidene er kommet i riktig rekkefølge, at alle farger er kommet med, at fontene er korrekte, m.m. Dette er også en siste sjanse til å se og rette opp eventuelle skrivefeil eller andre feil som har sluppet gjennom i den redaksjonelle prosessen. Hvis du ønsker å sjekke bildekvalitet og se riktige farger, må du bestille hardproof, dvs prøver trykt i offset. Men obs! dslike prøvetrykk koster en god del.

DUMMYTJENESTER – Dummy er en utgave av boken uten trykk. Når og hvorfor du bør bestille den? Ved spesielt viktige produksjoner, kan du gjøre dette for å sjekke innbindingskvalitet, papir og ryggtykkelse. En dummybok kan hjelpe deg til å justere bokens spesifikasjoner for å få et perfekt resultatet. Men du bør også vite at siden en dummy er produsert for hånd, kan kvaliteten på innbindingen ikke være like god som den maskinelle på endelig oppla

 

STANDARD FORMAT ELLER SPESIAL FORMAT

Å vite hvilke sidestørrelse du kan bruke, kan være svært økonomisk. Så det bør du tenke gjennom før du starter på utformingen av boken din. En egendefinert størrelsen kan bety at mye av bruttoformatet må kuttes bort, og det kan fordyre produksjonen kraftig. Så i noen tilfeller kan noen få mm mer eller mindre på sideformatet være utslagsgivende. Ved store produksjoner kan vi spesialbestille arkene i riktig format, men da må det bergeens noen uker ekstra leveringstid på papiret, så det lønner seg å planlegge og ha papiret når boken er klar til å gå i trykken. Her er noen formater som kan hjelpe deg å avgjøre: Du ser antall sider opp på trykkarket i vedlagte tabell.

 

SORT-HVITT ELLER 4-FARGETRYKK

Trykk i farger er dyrere enn trykk i sort/hvitt. I sort-hvitt produksjon benyttes en plate og det gir en gjennomkjøring i maskinen. For 4-fargetrykk er det fire. Hvis boken består hovedsaklig av tekst, bør den kanskje trykkes i sort trykk, også betegnet som 1+1. Hvis det ikke er gode grunner for å trykke i farger (4+4 eller 2+2) vil det være billigst å trykke i sort.

For markedsføringsprodukter – kataloger, fotobøker, kokebok, barnebøker m.m. anbefales å bruke 4-fargetrykk, 4+4.

Hvis du både ønsker å ha noen sider i fargetrykk og å spare penger på samme tid, kan vi foreslå å lage en bok med bildeark på 8, 12, 16 eller 32 sider, avhengig av bokens format. Hvis disse sidene er samlet på et ark sparer det budsjettet. Du kan også klargjøre filer hvor det kan være trykk i 1+1, 4+1 og 4+4. Snakk med oss, vi kan gi deg instruksjoner om hvilke sider kan være i farger.

 

SOFT COVER ELLER HARDCOVER

Hardcover er dyrere enn softcover. Så har du er et stramt budsjett, bør du vurdere softcover.

Softcoverinnbinding er rimeligere å produsere enn samme bok med stive permer, fordi en softcoverbok bruker mindre materialer enn en hardcoverbok.

Flexibind er en mlelomløsning, som ser ut som hardcover, men er lettere og mer fleksibel. Men økonomisk ligger den tett opp mota hardcpover, da prosessen er dens amme odg det bare er papirkostnaden som skiller.

Hardcoverinnbinding gir lenger holdbarhet og virker som en flottere bok. Samtidig er den tyngre å ta med seg.
Så her er det flere faktorer du bør vurdere.

 

HVORDAN PÅVIRKER ANTALL BØKER PRISEN?

For lave opplag 150-200 eksemplarer, er digitaltrykk billigere enn offset. Men når antallet øker, blir offset blir mer kostnadseffektivt.

I digitaltrykk betaler du stort sett samme klikkpris uansett opplaget, i tillegg til at du får en startkost. For offsetproduksjon er initialkostnadene høyere, men når trykkingen først er i gang synker trykkprisen pr stk med at opplaget øker.

Uansett vil det beste være å trykke det opplaget du trenger, selv om dette ikke er det letteste å vite i forkant.