Arne Kjeldstadli, daglig leder

Garanterer tett oppfølging og raske svar.
Vi kan bokproduksjon, over 40 års erfaring og produsert over 1500 bøker
Utdannet typograf hos Kirstes Boktrykkeri
Boktrykkermester
Produksjonssjef i NKI Forlaget i 15 år
Daglig leder i 12 år av PrePress as for NKI, 20 ansatte
Grunnlegger av Interface Media, ansatt i 10 år
Jobbet i flere trykkerier og i setteri
Jobber med Adobe Indesign, Photoshop og Illustrator

arne@bokstavogbilde.no • 41 31 77 22